"ความดันสูง" เพชฌฆาตเงียบ ทำลายตา หัวใจ และสมอง

Last updated: 2018-03-20  |  396 จำนวนผู้เข้าชม  | 

"ความดันสูง" เพชฌฆาตเงียบ  ทำลายตา หัวใจ และสมอง

"ความดันสูง" เพชฌฆาตเงียบ
ทำลายตา หัวใจ และสมอง

โรคความดันโลหิตสูง เป็นสาเหตุที่สำคัญต่อการเกิดภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง ซึ่งภาวะความดันเลือดสูง (มากกว่า 140/ 90 มม.ปรอท) เป็นอยู่นานและไม่ได้รับการรักษาจะทำให้เกิดการทำลายอวัยวะสำคัญต่างๆ ในร่างกายได้ เช่น หัวใจ สมอง ไต ตา และหลอดเลือด ส่งผลให้เกิดอันตรายจากภาวะ แทรกซ้อน ได้แก่ โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง อัมพาต โรคไตวาย หรือตาบอดได้

สำหรับในประเทศไทย ปัญหาโรคความดันโลหิตสูงพบมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้สูงอายุ และมีแนวโน้มสูงขึ้นตามอายุที่มากขึ้น ทั้งนี้ความดันโลหิตสูงในระยะแรกๆ อาจไม่มีอาการ แต่ความผิดปกติที่มักตรวจพบได้ก่อน คือมีหัวใจห้องล่างซ้ายโต หรือมีโปรตีนรั่วในปัสสาวะ ส่วนอาการที่อาจพบได้ กรณีที่ความดันโลหิตสูงมากๆ เช่น เหนื่อยง่าย ปวดศีรษะ ตาพร่ามัว คลื่นไส้ เป็นต้น ภาวะความดันโลหิตสูง จึงมักได้รับการขนานนามว่าเป็น “เพชฌฆาตเงียบ”

#อันตรายจากความดันโลหิตสูง

- สมอง จะเป็นสาเหตุทำให้เกิดหลอดเ ลือดตีบ อุดตัน หรือหลอดเลือดในสมองแตก มีเลือดออกในเนื้อสมอง ส่งผลให้เกิดอัมพาต อัมพฤกษ์ หากพบอาการปากเบี้ยว พูดไม่ชัด แขนขาอ่อนแรงต้องรีบมาโรงพยาบาลภายใน 1 ชั่วโมง เพราะอาจทำให้เสียชีวิตหรือทำให้เลือดออกในสมองรุนแรงได้

- ตา ความดันโลหิตสูงมีผลต่อหลอดเลือดที่ตา เช่น เลือดออกที่จอประสาทตา หลอดเลือดเล็กที่จอประสาทตา อุดตัน หรือจอประสาทตาหลุดลอกออกได ้ ทั้งนี้ ผู้ป่วยอาจไม่มีอาการใดๆ หรืออาจมีอาการตามัว จนถึงตาบอดได้

- หัวใจ ความดันโลหิตสูงจะมีผลต่อหั วใจ 2 ทาง คือ ทำให้หัวใจโต และหลอดเลือดหัวใจหนาตัวและ แข็งตัวขึ้น เกิดจากหลอดเลือดหัวใจตีบหรืออุดตัน จะมีอาการเจ็บหน้าอก
จากหัวใจขาดเลือดหรือหัวใจล้มเหลวเหนื่อยหอบ นอนราบไม่ได้ หัวใจเต้นผิดปกติ ใจสั่น และอาจเสียชีวิต หากมีอาการดังกล่าวแล้ว นั่งพัก 3-5 นาที อาการยังไม่ดีขึ้นต้องรีบพบ แพทย์ทันที

#วิธีป้องกันภาวะความดันโลหิตสูง
ความดันโลหิตสูงสามารถควบคุมหรือป้องกันให้อยู่ในภาวะปกติได้ด้วย

1. ควบคุมอาหารที่มีเกลือ (โซเดียม) สูง เป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำ ให้เกิดความดันโลหิตสูง จึงควรลดการรับประทานอาหารผ ่านกระบวนการอาหารสำเร็จรูป อาหารหมักดอง อาหารกระป๋องและอาหารขยะ (junk food) ซึ่งเป็นแหล่งอาหารที่มีโซเ ดียมสูง เช่น ขนมถุง แฮมเบอร์เกอร์ ไก่ทอด ไส้กรอก เป็นต้น

2. ลดอาหารที่มีไขมันและนํ้าตาลสูง เพิ่มการบริโภคผัก และผลไม้ที่หวานน้อย เช่น พืชตระกูลถั่ว กล้วย ส้ม แตงโม

3. ลดการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และงดการสูบบุหรี่

4. ทำอารมณ์ให้แจ่มใส ไม่เครียด

5. ออกกําลังกายอย่างสมํ่าเสมอ

Powered by MakeWebEasy.com