ถั่วดาวอินคาสรรพคุณล้ำค่าจัดว่าเป็นซูเปอร์ฟู้ด

Last updated: 2019-01-15  |  185 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ถั่วดาวอินคาสรรพคุณล้ำค่าจัดว่าเป็นซูเปอร์ฟู้ด

จากสำนักข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ให้ข้อมูลว่า 

เมล็ดถั่วดาวอินคาเป็นแหล่ง ของโปรตีนและกรดไขมัน (สัดส่วนโปรตีน 27% สัดส่วนกรดไขมัน 35-60%) โดยในเมล็ดถั่วดาวอินคาจะอุ ดมไปด้วยกรดไขมันโอเมก้า 3 เช่น กรดไขมันลิโนลินิก (linolenic acid ) ประมาณ 45-53% (12.8–16.0 กรัม/เมล็ดถั่วดาวอินคา 100 กรัม) และยังมีกรดไขมันโอเมก้า 6 ประมาณ 34-39% หรือ 12.4-14.1 กรัม ต่อเมล็ดถั่วดาวอินคา 100 กรัม

โดยเมล็ดถั่วดาวอินคายังมีก รดไขมันโอเมก้า 9 ประมาณ 6-10% ของไขมันทั้งหมด รวมทั้งถั่วดาวอินคายังมีสา รไฟโตสเตอรอล หรือสารประกอบอินทรีย์ประเภ ทสเตียรอยด์ที่พบเฉพาะในพืช  อีกทั้งยังมีสารต้านอนุมูลอ ิสระในกลุ่มฟีโนลิกและแคโรท ีนอยด์ด้วย

ถั่วดาวอินคาสรรพคุณล้ำค่าจัดว่าเป็นซูเปอร์ฟู้ด

1. ช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือด

กรดไขมันโอเมก้า 3 และสารไฟโตสเตอรอล มีฤทธิ์ช่วยลดคอเลสเตอรอลใน เลือด โดยสามารถยับยั้งการดูดซึมค อเลสเตอรอลในระบบทางเดิอนอา หารได้ นอกจากนี้สารต้านอนุมูลอิสร ะในกลุ่มฟีโนลิกและแคโรทีนอ ยด์ ยังมีคุณสมบัติป้องกันการออ กซิเดชั่นของไขมัน ดังนั้นถั่วดาวอินคาและน้ำม ันสกัดจากถั่วดาวอินคา น่าจะเป็นประโยชน์ต่อการลดไ ขมันในเลือด 

2. ลดความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอ ดเลือด

ด้วยสรรพคุณของกรดไขมันโอเม ก้า 3 สารไฟโตสเตอรอล และสารต้านอนุมูลอิสระที่มี อยู่ในถั่วดาวอินคา ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยลดการดู ดซึมคอเลสเตอรอลไม่ดีเข้าสู ่เส้นเลือด ทั้งยังป้องกันการเกิดออกซิ เดชั่นของไขมัน จึงทำให้ถั่วดาวอินคามีสรรพ คุณช่วยป้องกันและลดความเสี ่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดได้

โดยจากการศึกษาทางคลินิกในอ าสาสมัคร 30 คน โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 รับประทานน้ำมันสกัดจากเมล็ ดถั่วดาวอินคา อีกกลุ่มได้รับประทานน้ำมัน สกัดจากเมล็ดดอกทานตะวัน โดยทั้งสองกลุ่มจะได้กินน้ำ มันประมาณ 10-15 มิลลิลิตรต่อวัน ติดต่อกันเป็นเวลา 4 เดือน ซึ่งจากการทดลองพบว่า อาสาสมัครทั้งสองกลุ่มมีระด ับคอเลสเตอรอลรวมและคอเลสเต อรอลชนิดไม่ดี (LDL) ลดลงพอ ๆ กัน ทว่ากลุ่มที่กินน้ำมันสกัดจ ากเมล็ดถั่วดาวอินคามีระดับ คอเลสเตอรอลชนิดดี (HDL) ในเลือดเพิ่มมากขึ้นกว่ากลุ ่มที่รับประทานน้ำมันสกัดจา กเมล็ดทานตะวันอย่างมีนัยสำ คัญ 

3. ถั่วดาวอินคา ช่วยลดน้ำหนัก

กรดไขมันโอเมก้า 3 ในเมล็ดถั่วดาวอินคา มีคุณสมบัติด้านการสร้างสมด ุลฮอร์โมนของร่างกาย ช่วยลดการหลั่งสารคอร์ติซอล หรือสารแห่งความเครียดที่ส่ งผลให้เราหิวบ่อย อยากกินอาหารรสหวานและอาหาร จังก์ฟู้ดบ่อย ๆ หรือสรุปง่าย ๆ คือสามารถช่วยลดความอยากอาห ารลงได้ ทำให้เราควบคุมน้ำหนักได้ดี ขึ้นนั่นเอง
 
 
 

Powered by MakeWebEasy.com