กระดูกอ่อน เข่าเสื่อม ข้ออักเสบ ดูแลป้องกันรักษาได้!

Last updated: 2019-01-26  |  844 จำนวนผู้เข้าชม  | 

กระดูกอ่อน เข่าเสื่อม ข้ออักเสบ ดูแลป้องกันรักษาได้!

กระดูกอ่อน เข่าเสื่อม ข้ออักเสบ
ดูแลป้องกันรักษาได้!

“ข้อเข่า” เป็นข้อที่ใหญ่ที่สุดในร่าง กาย ประกอบด้วยกระดูก 3 ส่วน คือ กระดูกหน้าแข้ง (Tibia) กระดูกต้นขา (Femur) และกระดูกสะบ้า (Patella) รวมเป็นข้อเข่า 

ผิวสัมผัสของกระดูก 3 ชิ้นนี้จะมีกระดูกอ่อนหุ้มไ ว้เรียกว่า “กระดูกอ่อนผิวข้อ (Articular cartilage)” มีลักษณะเรียบ ลื่น และสีขาวใส ทำหน้าที่ลดการเสียดสีขณะเค ลื่อนไหว รองรับแรงกระแทกภายในข้อเข่ า แต่ถ้าบริเวณกระดูกอ่อนนี้เ กิดการอักเสบ ก็จะทำให้รู้สึกเจ็บได้ 

โดยเฉพาะกระดูกอ่อนตำแหน่งส ะบ้าเข่าซึ่งอยู่บริเวณด้าน หน้าที่มักจะพบการอักเสบได้ บ่อย ทุกครั้งที่เรางอเหยียดเข่า  กระดูกสะบ้าก็จะเคลื่อนที่ข ึ้นลง เข้ารูปกับกระดูกต้นขาได้พอ ดี แต่เนื่องจากเป็นตำแหน่งที่ มีการเสียดสีมาก จึงทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือ อักเสบได้ง่าย เป็นที่มาของ “กระดูกอ่อนข้อเข่าอักเสบ”

สาเหตุ

1.กระดูกสะบ้าเอียงมากกว่าป กติเวลางอเข่า ทำให้กระดูกอ่อนตำแหน่งสะบ้ าเข่าเคลื่อนที่เสียดสีมากก ว่าปกติจนเกิดการอักเสบ

2.กล้ามเนื้อไม่แข็งแรง โดยธรรมชาติเวลาที่งอเข่ามา กๆ กระดูกสะบ้าจะมีแนวโน้มเอีย งออกด้านนอก ซึ่งตรงนี้เป็นหน้าที่ของกล ้ามเนื้อต้นขาด้านใน ที่ช่วยพยุงไว้ หากกล้ามเนื้อไม่แข็งแรง ก็จะยิ่งทำให้มีอาการบาดเจ็ บมากยิ่งขึ้น

3.เพศหญิงมีความเสี่ยงกว่าเ พศชายประมาณ 2 เท่า ทั้งนี้เพราะผู้หญิงในส่วนส ูงเดียวกันจะมีความกว้างของ สะโพกมากกว่าผู้ชาย เวลายืนหรือเดิน ต้นขาจะเอียงมากกว่า เกิดแรงดึงสะบ้าให้เอียงไปด ้านนอก ทำให้เกิดการอักเสบ นอกจากนี้ความหนาและความแข็ งแรงของกระดูกอ่อนผู้หญิงมั กน้อยกว่าผู้ชาย ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นปัจจัยที ่ทำให้กระดูกอ่อนข้อเข่าอัก เสบได้ง่ายกว่า

4.การใช้งานที่มากเกินไป ทำให้กระดูกอ่อนข้อเข่าอักเ สบได้เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกาย ที่มากเกินไป การนั่งพับเข่าบนพื้น การขึ้นลงบันไดวันละหลายๆ รอบ เป็นต้น

5.น้ำหนักมาก เพราะน้ำหนักตัวมีผลต่อแรงก ระแทกของข้อเข่าโดยตรง โดยเฉพาะการขึ้นลงบันไดที่จ ะมีแรงกระแทกมากถึง 5 เท่าของน้ำหนักตัว หรือการนั่งพับเข่าที่จะมีแ รงกระแทกได้มากถึง 8 เท่าของน้ำหนักตัว

6.คนเท้าแบน มีโอกาสที่กระดูกสะบ้าเข่าเ อียงได้มากกว่าปกติขณะเดิน เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้ ปวดเข่าได้เช่นกัน

อาการ

คนไข้จะมีอาการปวดเข่าโดยเฉ พาะด้านหน้าเข่า และมักจะปวดในท่าที่งอเข่า เช่น นั่งพับเพียบ นั่งคุกเข่า นั่งขัดสมาธิ ขึ้นลงบันได ลุกเปลี่ยนท่า เพราะมีแรงไปกระทบที่กระดูก อ่อนสะบ้าเข่ามากขึ้น ทำให้เกิดอาการปวด นอกจากนี้หากมีการอักเสบมาก ๆ ก็จะทำให้เข่าบวมได้ เวลาลุกจากนั่ง และเวลางอเหยียดเข่ามักเสีย งดังที่เกิดจากการสะดุดของก ระดูกอ่อนสะบ้าเข่า หากมีอาการเหล่านี้ควรรีบไป พบแพทย์ตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อจะได้วางแผนการรักษาอย ่างทันท่วงที

การรักษา

1.ลดน้ำหนัก เพราะน้ำหนักตัวมีผลต่อแรงก ระแทกบริเวณข้อเข่า หากเรามีน้ำหนักตัวที่พอดี ก็จะช่วยลดแรงกระแทกภายในข้ อเข่าลงไปได้พอสมควร

2.ออกกำลังกาย โดยเน้นการบริหารกล้ามเนื้อ ต้นขาด้านหน้าและกล้ามเนื้อ สะโพก เมื่อกล้ามเนื้อทั้ง 2 ส่วนนี้แข็งแรงแล้ว จะช่วยทำให้ลูกสะบ้าเอียงน้ อยลง ช่วยลดแรงกระแทก โดยมีท่าออกกำลังกายที่ควรท ำ ดังนี้

ท่าที่ 1
นั่งเก้าอี้หรือนอนหงาย แล้วยกขาข้างใดข้างหนึ่งขึ้ น เหยียดเข่าตรง กระดกปลายเท้า เกร็งไว้ 10 วินาที ทำข้างละ 20-30 ครั้ง ตอนเช้าและเย็น

ท่าที่ 2
ยืนแยกปลายเท้าหลังแตะกำแพง  นำลูกบอล 1 ลูก มาหนีบไว้ระหว่างเข่าทั้ง 2 ข้าง จากนั้นเกร็งกล้ามเนื้อต้นข า ย่อเข่าลงเล็กน้อยช้าๆ ทำค้างไว้ 10 วินาที แล้วยกตัวขึ้นช้าๆ ทำ 20-30 ครั้ง ตอนเช้าและเย็น

ท่าที่ 3
นอนตะแคง กางขาขึ้นด้านข้างค้างไว้ 10 วินาที ประมาณ 20-30 ครั้ง ตอนเช้าและเย็น

3.ปรับพฤติกรรมต่างๆ ที่ทำให้กระดูกอ่อนข้อเข่าอ ักเสบ ได้แก่ การคุกเข่า นั่งพับเพียบ นั่งขัดสมาธิ นั่งยอง การขึ้นและลงบันไดบ่อยๆ โดยไม่จำเป็น

4.รักษาด้วยยาเพื่อบรรเทาอา การปวด และลดอาการอักเสบและกินอาหา รที่มีสารเซซามิน โอเมก้า 3 แคลเซียม ที่มีในงาทุกชนิด

5.คนที่เท้าแบน ควรใส่รองเท้าที่มีอุ้งเท้า ด้านใน เพื่อช่วยให้ฝ่าเท้ามีการรอ งรับที่ดี

การป้องกัน

ใช้งานข้อเข่าอย่างถูกวิธี หมั่นบริหารกล้ามเนื้อรอบเข ่าและสะโพกให้แข็งแรง ยืดกล้ามเนื้อก่อนและหลังเล ่นกีฬา เล่นกีฬาในระดับที่เหมาะกับ สมรรถภาพร่างกายของตนเอง ดูแลน้ำหนักให้เหมาะสม ก็จะช่วยป้องกันไม่ให้ “กระดูกอ่อนข้อเข่าอักเสบ” ได้

ด้วยรักและปรารถนาดีจาก
5 oils รวมพลังเซซามิน แคลเซียม โอเมก้า3 6 9
จากงาดำ งาม้อน งาขาว รำข้าวและจมูกข้าวไรซ์เบอรี ่
และกระเทียม เพื่อข้อ เข่าและกระดูกที่แข็งแรง

5 oils ได้ขึ้นทะเบียนเป็นอาหารเสร ิม
ได้รับหมายเลขอย.ถูกต้องตาม กฏหมาย
เลขที่อย.33-1-15458-5-0031
ผ่านกระบวนการผลิตจากโรงงาน ระดับ GMP HACCP
มาตรฐานส่งออก ทุกท่านตรวจเช็คได้

สนใจผลิตภัณฑ์หรือสมัครตัวแ ทน
ตืดต่อได้ที่แผนกดูแลลูกค้า ผู้มีพระคุณ
ที่โทรและไลน์ไอดี
0644755554

#5oils #งาดำ #งาขาว #งาขี้ม้อน #เซซามิน #เซซามอล #แคลเซียม #โอเมก้า369 #ปวดข้อ #ปวดเข่า#ข้อเสื่อม #เข่าเสื่อม #ข้ออักเสบ #รูมาตอยด์#กระดูกพรุน #ฟื้นฟูโรคข้อเสื่อมที่ต้นเ หตุ #สุขกายสบายข้อ #ขาโก่ง #ปวดหลัง #ความดัน #ระดับน้ำตาลในเลือด #โรคหัวใจ #เส้นเลือดตีบ
 
 
 

Powered by MakeWebEasy.com