เรื่องจริง!!! ไม่ออกกำลังกายแย่กว่าสูบบุหรี่!

Last updated: 2019-02-02  |  216 จำนวนผู้เข้าชม  | 

เรื่องจริง!!! ไม่ออกกำลังกายแย่กว่าสูบบุหรี่!

เรื่องจริง!!!
ไม่ออกกำลังกายแย่กว่าสูบบุหรี่!
.
นับว่าเป็นเรื่องที่ทราบกัน อยู่ทุกคนแล้วว่า ‘การออกกำลังกาย’ นั้นเป็นสิ่งที่ดี แต่รู้หรือไม่ว่า ‘การไม่ออกกำลังกาย’ อาจส่งผลร้ายต่อสุขภาพมากกว ่าการสูบบุหรี่เสียอีก
.
ดอกเตอร์ Wael Jaber อายุรแพทย์หัวใจ ประจำศูนย์การแพทย์คลีฟแลนด ์ สหรัฐฯ และหนึ่งในการศึกษาล่าสุดที ่ถูกตีพิมพ์ในวารสารอย่าง JAMA Network Open ได้อธิบายกับทางสื่ออย่าง CNN กับประเด็นดังกล่าวว่า
.
ในปี 1991 ถึง 2014 นักวิจัยได้ทำการศึกษาผู้ป่ วยราว 122,007 ราย และจากการบันทึกข้อมูลบนลู่ วิ่งที่เชื่อมโยงสถิติอัตรา การเสียชีวิต ซึ่งก็ไม่น่าแปลกใจ การออกกำลังกายนั้นส่งผลต่อ อัตราการเสียชีวิตอย่างมีนั ยยะ
.
การออกกำลังประเภทคาร์ดิโอน ั้นส่งผลดีต่อการมีชีวิตในร ะยะยาว และดูเหมือนว่ามันจะเป็นผลป ระโยชน์ที่ไม่มีข้อจำกัด ราวกับว่ายิ่งคุณออกกำลังได ้เยอะและมีประสิทธิภาพ ชีวิตคุณก็จะยืนยาวมากขึ้นอ ะไรแบบนั้นนั่นเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็น ของความดันโลหิต
.
และไลฟ์สไตล์นั้นเป็นสิ่งสำ คัญในการดำเนินชีวิต และจะส่งผลต่อสุขภาพในระยะย าว อย่างเช่นการนั่งทำงานเป็นร ะยะเวลานาน ๆ ก็เป็นบ่อกำเนิดแห่งโรคร้าย ได้เหมือนกัน ซึ่งวิธีรักษาที่ดีที่สุดก็ คือการออกกำลังกายนั่นเอง
.
สิ่งที่ทำให้งานวิจัยนี้ออก มาแตกต่างและโดดเด่นก็คือ พวกเขาไม่ได้วัดจากสิ่งที่ผ ู้ป่วยบอกว่าทำ แต่เป็นการวัดผลจากการทดสอบ ต่าง ๆ ทำให้ผลลัพธ์นั้นสามารถใช้ง านได้จริง
.
คนที่มีวิถีชีวิตกับการนั่ง เฉยอยู่หน้าจอคอม นั่งอยู่แต่ในออฟฟิศ หรือไม่ออกกำลังกายเลย กับคนที่ออกกำลังกายอย่างมี ประสิทธิภาพ มีอัตราความเสี่ยงต่อการตาย สูงกว่าถึง 500 เปอร์เซ็นต์ เขาเสริมว่าหากเปรียบเทียบร ะหว่าง 2 กิจกรรมอย่าง ‘การนั่งเฉย’ และ ‘การสูบบุหรี่’ ดูเหมือนว่าการนั่งเฉยจะมีค วามเสี่ยงมากกว่าการสูบบุหร ี่ถึง 3 เท่า
.
หรือถ้าหากเปรียบเทียบกับคน ที่ออกกำลังกายบ้างเพียงเล็ กน้อย กับคนที่ออกกำลังกายเป็นประ จำ คนที่ออกกำลังกายน้อยมีอัตร าความเสี่ยงต่อการตายที่มาก กว่าคนออกกำลังกายประจำถึง 390 เปอร์เซ็นต์เลยทีเดียว 
.
ประเด็นที่หลายคนสงสัยว่า อายุมากขนาดนี้ก็ไม่จำเป็นต ้องออกกำลังกายแล้วก็ผิดถนั ด เพราะไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไห ร่ การออกกำลังกายก็ยังดีต่อร่ างกายคุณเสมอ
.
ประเด็นนี้น่าจะสอดคล้องกับ ชาวมนุษย์เงินเดือนหรือมนุษ ย์ออฟฟิศได้อย่างชัดเจน เพราะวิถีชีวิตมักวนเวียนอย ู่กับการนั่งหน้าคอม นั่งทำงานอยู่แล้ว แต่ก็ขอบอกเลยว่าอย่าชะล่าใ จ เพราะถึงแม้คุณไม่สูบบุหรี่  ไม่กินเหล้า คุณก็มีอัตราความเสี่ยงต่อโ รคร้ายที่มากมายอยู่เหมือนก ัน
.
อ้างอิง : https://cnn.it/2RVzmZr
https://ti.me/2S7vAfy

Powered by MakeWebEasy.com