การใช้กลิ่นหอมบำบัด (Aroma Therapy) .

Last updated: 2019-02-20  |  440 จำนวนผู้เข้าชม  | 

การใช้กลิ่นหอมบำบัด (Aroma Therapy) .

การใช้กลิ่นหอมบำบัด (Aroma Therapy)
.
"กลิ่น" ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ สำคัญ หากสภาพแวดล้อมรอบตัวมีบรรย ากาศที่ดี อารมณ์ ก็พร้อมจะดี หากอยู่ในสถานที่ที่ เป็นมลภาวะ แม้ ทางกลิ่น ก็ชวนให้อารมณ์เสีย เครียดและหงุดหงิดไม่สบาย ปวดหัวกันขึ้นมาได้ กลิ่นหอมที่มีความหอมในระดั บที่พอเหมาะก็เป็น วิธีการทางธรรมชาติที่สามาร ถช่วยลดอาการตึงเครียด และ บรรเทาความเจ็บป่วยบางอย่าง ไปได้เช่นเดียวกัน
.
การใช้กลิ่นหอมในการบำบัด ที่เรียกว่า สุคนธบําบัด หรือ Aromatherapy เป็นการบําบัดด้วยกลิ่นหอมท ําให้เกิดความสมดุล ทั้งทางร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ กลิ่นหอมต่าง ๆ มีผลต่อจิตใจ อารมณ์ และความรู้สึกของคนอย่างมาก  
.
การที่คนเราสามารถรับรู้กลิ ่นได้นั้นเกิดจากการที่ โมเลกุลของกลิ่น ผ่านไปกระตุ้นเซลล์ประสาทรั บกลิ่นซึ่งอยู่เหนือโพรงจมู ก เกิดเป็นกระแสไฟฟ้าอ่อน ๆ วิ่งไปยังสมองส่วนที่ควบคุม การเรียนรู้ อารมณ์และความทรงจํา สมองส่วนนี้จะแปลความหมายขอ งกระแสไฟฟ้าที่ได้รับ ว่ากลิ่นที่สูดดมเข้าไปนั้น คือกลิ่นอะไร 
.
กลิ่นเหล่านี้จะกระตุ้นให้ส มองหลั่งสารต่าง ๆ ออกมา เช่น สารเอนดอร์ฟิน (Endorphin) จะช่วยลดความเจ็บปวด สารเอนเซบฟาลีน (encephalin) จะส่งเสริมให้มีอารมณ์ดีและ สารเซโรโทนิน (serotonin) จะช่วยให้สงบเยือกเย็น และผ่อนคลาย
.
กลิ่นหอมแบบใด ช่วยเรื่องใดบ้าง มาดูไปพร้อมๆ กัน
1.นํ้ามันตะไคร้หอม (Citronella Oil) 
การใช้น้ำมันตะไคร้หอมมักนำ มาใช้ทาผิวเพื่อกันยุง เพราะมีกลิ่นฉุนที่เป็นลักษ ณะเฉพาะของตะไคร้ซึ่งเป็นกล ิ่นที่ยุงและแมลงบางชนิดรัง เกียจ
.
2. นํ้ามันโหระพา (Sweet Basil Oil) 
น้ำมันโหระพา นั้น ช่วยป้องกันการติดเชื้อ ไล่แมลง บรรเทาอาการปวดต่าง ๆ และยังช่วยลดอาการเครียด กระวนกระวาย ทำให้อารมณ์สดชื่นขึ้นจากคว ามเหนื่อยล้า การใช้น้ำมันชนิดนี้ ต้องระวังเพราะอาจระคายเคือ งต่อผิวหนังได้ง่าย
.
3.นํ้ามันขิง (Ginger Oil) และนํ้ามันพริกไทยดํา (Black Pepper Oil) 
น้ำมันสองชนิดนี้ ช่วยบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื ้อ โดยนิยม ทําเป็นนํ้ามันนวดประคบ นอกจากนี้ยังบรรเทาอาการเคร ียด กระวนกระวายเหนื่อยล้า และทําให้เกิดอาการตื่นตัว อบอุ่น แต่ทว่า การใช้นํ้ามันขิงต้องระวังใ ห้ใช้ปริมาณน้อย ๆ เพราะจะระคายเคืองต่อผิวหนั งได้ง่าย และห้ามใช้ในหญิงมีครรภ์
.
4.นํ้ามันจันทน์ (Sendalwood Oil) 
น้ำมันชนิดนี้มีคุณสมบัติให ้ความชุ่มชื่นกับ ผิวหนังที่แห้ง และผมที่เสีย นอกจากนี้ยังช่วยให้จิตใจผ่ อนคลาย สงบ สร้างความสดชื่นให้กับจิตใจ ที่กำลังหดหู่ และช่วยทำให้นอนหลับสบาย แต่ก็มีข้อห้ามใช้ในหญิงมีค รรภ์ เพราะอาจทําให้เกิดการระคาย เคืองต่อผิวหนัง
.
5.นํ้ามันกระดังงาไทย (Ylang Ylang Oil) 
น้ำมันชนิดนี้ ช่วยเสริมการงอกงามของเส้นผ ม และ บําบัด อาการจากแมลงกัดต่อย และใช้ทาสิวเพื่อป้องกันการ ติดเชื้อ ใช้กับผิวหนังได้ทุกชนิด ในทางจิตใจ ช่วยบรรเทาอาการจิตใจหดหู่ เครียด และการนอนไม่หลับ แต่สําหรับผู้ที่ป่วยเป็นโร คความดันโลหิตสูงต้องใช้อย่ างระมัดระวัง เพราะจะทําให้คลื่นไส้และปว ดศีรษะได้ จึงควรทําให้ นํ้ามันหอมระเหยชนิดนี้ เจือจางก่อนนํามาใช้ 
.
6.นํ้ามันดอกมะลิ (Jasmine Oil) 
น้ำมันดอกมะลินั้น เป็นน้ำมันที่สกัดออกมาจากต รงส่วนของดอกมะลิช่วยทําให้ จิตใจผ่อนคลาย ตื่นตัว ไม่หดหู่เศร้าหมอง ซึ่งไม่มีผลเสียหรือผลข้างเ คียงใด ๆกับ ร่างกาย
.
7.นํ้ามันมะกรูด (Bergamot Oil) 
น้ำมันชนิดนี้ ช่วยป้องกันการติดเชื้อ บําบัดอาการผื่นแดงของผิวหน ัง และยังช่วยให้จิตใจสงบ สามารถควบคุมอารมณ์ได้ดี และหลับสบายมากยิ่งขึ้น
 
 
 
 

Powered by MakeWebEasy.com