โอเมก้า 3 กับการต้านการอักเสบ แก้ที่ต้นเหตุก่อนจะสายเกิน ไป...

Last updated: 2019-02-24  |  527 จำนวนผู้เข้าชม  | 

โอเมก้า 3 กับการต้านการอักเสบ แก้ที่ต้นเหตุก่อนจะสายเกิน ไป...

โอเมก้า 3 กับการต้านการอักเสบ
แก้ที่ต้นเหตุก่อนจะสายเกิน ไป...

การอักเสบคือ ต้นตอของโรคร้ายหลายชนิด
ทั้งโรคมะเร็ง หลอดเลือดหัวใจ ข้อเสื่อม กระดูกพรุน

โอเมก้า 3 ได้ชื่อว่า เป็นสารต้านการอักเสบที่ดีม าก

โอเมก้า 3 คือ กลุ่มของกรดไขมันไม่อิ่มตัว เชิงเดี่ยวชนิดหนึ่ง เป็นกรดไขมันที่มีความจำเป็ นต่อร่างกายอย่างมาก ร่างกายของคนเราขาดโอเมก้า 3 ไม่ได้ แต่กลับไม่สามารถสร้างขึ้นม าเองได้ ฉะนั้นจึงต้องได้รับจากการท านอาหารที่มีปริมาณโอเมก้า 3 แทน

แหล่งอาหารที่มีโอเมก้า 3 มากคือ จากปลาน้ำลึกและอาหารทะเล ในธัญพืชต่างๆ เช่น ในงาดำ งาม้อน งาข้าว รำข้าว ถั่วต่างๆ 

ซึ่งตามปกติแล้วเราควรจะกิน กรดไขมันโอเมก้า 6 และ โอเมก้า 3 ในสัดส่วนระหว่าง 3:1 จนถึง 5:1 

แต่ในการกินอาหารในยุคนี้ เราอาจได้รับโอเมก้า6 มากเพียงพอแล้ว โดยเฉพาะในฟาสฟู้ด ในอาหารที่มีไขมันมาก ซึ่งอาจจะมากเกินไปหลายเท่า เมื่อเทียบสัดส่วน​ของ โอเมก้า​3 ที่ได้รับไม่สมดุลกัน

ซึ่งอาจทำให้เกิดอาการต่างๆ  เช่น การปวดข้อ อักเสบต่่างๆ ภูมิคุ้มกัน​ตก 
จึงควรกินอาหารที่มีโอเมก้า  3 เข้าไปช่วย

กรดไขมันโอเมก้า 3 กับงานวิจัย

กรดไขมันโอเมก้ามีบทบาทสำคั ญในการต่อต้านการอักเสบของร ่างกายการศึกษษหลายๆรายงานร ะบุว่า การได้รับอาหารที่มีโอเมก้า  3 จะช่วยปรับสมดุลของกรดไขมัน ในเนื้อเยื่อต่างได้ดีขึ้น ช่วยเพิ่มระดับของสารต่อต้า นการอักเสบ และช่วยลดระดับของสารตั้งต้ นการอักเสบได้

รายงานการศึกษามากกว่า 2,000 งานที่เกี่ยวกับกรดไขมันโอเ มก้า 3 ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทา งการแพทย์ กล่าวไว้ว่าการให้อาหารที่ม ีกรดไขมันโอเมก้า 3 ใบปริมาณสูงจะช่วยลดระดับขอ งสารตั้งต้นของการอักเสบได้  อันได้แก่ Thromboxane (B2), Prostaglandin (E2), Interleukin-1 และ C-Reactive Protein 

กล่าวให้เข้าใจโดยง่ายว่า โอเมก้า 3 จะช่วยทำให้ไม่เกิดการอักเส บนั้นเอง 

โอเมก้า 3 ช่วยในการสร้างกระดูกอ่อนได ้ ดร.บรู๊ซ แคเทอสัน (Bruce Caterson ,Ph.D) หัวหน้าหน่อยชีวโมเลกุลจากม หาวิทยาลัย Cardiff เมืองเวลส์ ได้อธิบายว่า

“เซลล์คอนโดรไซท์ (Chondrocytes) ซึ่งเป็นเซลล์ที่รวมตัวกันเ ป็นกระดูกอ่อนมีความสามารถใ นการดูดซับกรดไขมันโอเมก้า 3ชนิด Alpha-Linolenic Acis และเข้าแทนที่กรดไขมันตัวอื ่นๆได้ ในทำนองเดียวกับการเลี้ยงเซ ลล์คอนโดรไซท์ด้วย EPA และ DHA กรดไขมันโอเมก้า-3 ทั้งสองชนิดนี้ทำหน้าที่เป็ นตัวยับยั้งเอนไซม์ “Aggrecanased” ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่มีบทบาทใ นการสลายกระดูกอ่อน 

กรดไขมันโอเมก้า 3 ยังสามารถหยุดกระบวนการสร้า งสารที่เกี่ยวข้องกับการอัก เสบได้ ได้แก่ Interlrukin-1 (IL-1), Tumor Necrosis Factor Alpha (TNFa), และ Cyclooxygenase-2 (Cox-2)

สรุปให้เข้าใจง่ายก็คือ โอเมก้า 3 ช่วยต้านการอักเสบ ยับยั้งการสลายตัวของกระดูก อ่อน 

และที่น่าสนใจในงาทุกชนิดมี สารเซซามิน เซซามอล เซซาโมลิน โอเมก้า 3 ที่สัดส่วนสมดุลกับโอเมก้า 6 และ 9
เมื่อทำงานร่วมกันจึงทั้งช่ วยยับยั้งการอักเสบ การสลายของกระดูกอ่อน เพิ่มน้ำหล่อเลี้ยงในข้อ สร้างกระดูกอ่อน

เป็นการแก้ปัญหาไปที่เหตุขอ งแท้ 
ป้องกันก่อนจะสายเกินไป

ด้วยความปรารถนาดีจาก
5 oils รวมพลังสุดยอดเซซามิน เซซามอล แคลเซียม โอเมก้า3 6 9 วิตามินอี บีรวม เอ ฟอสฟอรัส แมกนี้เซียม และสารอาหาร วิตามิน แร่ธาตุรวมกันกว่า 20 ชนิด จากน้ำมันงาดำ น้ำมันงาขาว น้ำมันงาม้อน น้ำมันรำข้าวและจมุกข้าวไรซ ์เบอรี่ และน้ำมันกระเทียม

ให้ธรรมชาติช่วยดูแลข้อ เข่า กระดูก
และสุขภาพที่ดีตลอดไป

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเ ติม
เพียงคุณกดลิงค์เบาๆ ที่ข้างล่างนี้
https://line.me/R/ti/p/ %405oils

หรือในข้อความ
หรือที่โทร 064 475 554
ไลน์ไอดี @5oils

เราพร้อมบริการลูกค้าผู้มีพ ระคุณทุกท่าน
ด้วยความรักและเต็มใจ

#5oils #งาดำ #งาขาว #งาขี้ม้อน #รำข้าวและจมูกข้าวไรซ์เบอร ี่ #กระเทียม #แกรมมาออริซานอล#อัลซิลิน #เซซามิน #เซซามอล #แคลเซียม #โอเมก้า369 #ปวดข้อ #ปวดเข่า #ข้อเสื่อม #เข่าเสื่อม#ข้ออักเสบ #รูมาตอยด์ #กระดูกพรุน #ฟื้นฟูโรคข้อเสื่อมที่ต้นเ หตุ #สุขกายสบายข้อ #ขาโก่ง #ปวดหลัง #ความดัน #หลอดเลือดหัวใจ #ไขมันดี#น้ำมันสกัดเย็น
 
 
 
 

Powered by MakeWebEasy.com