อาหารปิ้งย่างอย่างหมูกระทะ

Last updated: 2019-02-25  |  557 จำนวนผู้เข้าชม  | 

อาหารปิ้งย่างอย่างหมูกระทะ

อาหารปิ้งย่างอย่างหมูกระทะ  หรือแม้แต่สเต็กเป็นอาหารที ่หลายคนโปรดปรานมากขนาดไปกิ นทุกสัปดาห์ แต่ทราบหรือไม่ว่า อันตรายจากหมูกระทะและอาหาร ปิ้งย่างที่กินได้ไม่อั้น ก็บั่นทอนสุขภาพของเราอยู่ไ ม่น้อย โดยเฉพาะความเสี่ยงโรคดังต่ อไปนี้
.
1. โรคอ้วน โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง
หากคุณเป็นคนที่ชอบกินหมูกร ะทะ อาหารปิ้งย่างและบุฟเฟ่ต์บ่ อยๆ โดยที่ไม่ออกกำลังกายอย่างเ หมาะสม เชื่อว่าน้ำหนักคงจะขึ้น จนอาจเสี่ยงต่อโรคอ้วนแน่ๆ และพอเกิดภาวะอ้วน โรคเรื้อรังอื่นๆ เช่น โรคหัวใจ โรคไขมันในเลือดสูง โรคความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวาน ก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ ยาก ฉะนั้นคิดให้ดีอีกครั้งก่อน จะควักกระเป๋าสตางค์จ่ายค่า บุฟเฟ่ต์หมูกระทะก็แล้วกัน
.
2. มะเร็งตับ
ไม่ดื่มเหล้าก็เสี่ยงเป็นมะ เร็งตับจากอาหารปิ้งย่างได้ เนื่องจากสารไนโตรซามีน ซึ่งพบได้บ่อยในปลาหมึกย่าง ปลาทะเลย่าง และในเนื้อสัตว์ที่ใส่สารไน เตรท ประเภทแหนม ไส้กรอก เบคอน แฮม ที่มีสีแดงผิดปกติ นับเป็นสารก่อมะเร็งชนิดหนึ ่ง นอกจากนี้สารไนโตรซามีนยังส ามารถเกิดขึ้นได้เองจากกระบ วนการปิ้งย่างอาหาร เช่น การนำปลาหมึก หอย มาปิ้ง ย่างด้วยไฟแรงๆ ความร้อนที่เกิดขึ้นจากกระบ วนการปิ้ง-ย่างจะทำให้ไนโตร เจนในอากาศแตกตัว แล้วทำปฏิกิริยากับออกซิเจน ในอากาศ สุดท้ายก็เกิดเป็นไนโตรเจนอ อกไซด์ และเมื่อทำปฏิกิริยากับสารเ อมีนจากอาหารที่ระเหยขึ้นไป ในอากาศก็จะทำให้เกิดเป็นสา รไนโตรซามีนขึ้นได้
.
3. มะเร็งหลอดอาหาร
การทำอาหารที่ต้องใช้ความร้ อนสูงจะก่อให้เกิดสารอะคริล าไมด์ และอาจเกิดสารไพโรไลเซต จากการไหม้ของเนื้อสัตว์ ซึ่งสารตัวนี้ร้ายแรงกว่าสา รอะฟลาท็อกซิน (สารก่อมะเร็งชนิดร้ายแรงที ่สุดชนิดหนึ่ง) มากถึง 6-100 เท่า นับเป็นสารก่อมะเร็งตัวร้าย ที่สามารถเปลี่ยนเซลล์ดีๆ ในร่างกายให้เป็นเซลล์มะเร็ งได้เลยล่ะค่ะ โดยเฉพาะกับโรคมะเร็งหลอดอา หาร นอกจากนี้หากอาหารที่นำมาปิ ้ง ย่าง รมควัน เป็นอาหารทะเล ก็สามารถทำให้ได้รับสารไนโต รซามีนที่เป็นสารก่อมะเร็งต ับเพิ่มอีกด้วย
.
4. มะเร็งกระเพาะอาหาร
สารพีเอเอช ซึ่งมาจากน้ำของการเผาไหม้ไ ขมันในเนื้อสัตว์หยดลงไปที่ ถ่าน จนเป็นควันพิษชนิดเดียวกับค วันรถ หรือควันบุหรี่ลอยขึ้นมาติด กับเนื้อสัตว์ที่เรากิน ไม่เพียงแต่เป็นสารก่อมะเร็ งตับและมะเร็งหลอดอาหารเท่า นั้น แต่ถ้าบริโภคอาหารปิ้ง ย่าง หรือรมควันมากๆ อาจเกิดเป็นมะเร็งเต้านม มะเร็งปอด และมะเร็งกระเพาะอาหารได้เช ่นกันค่ะ ทางที่ดีควรนำส่วนที่เป็นไข มันออกก่อนที่จะนำไปทำอาหาร ใช้ไฟที่ไม่ร้อนจัดจนเกินไป  และถ้าเป็นไปได้ควรเลือกใช้ เตาไร้ควันจะดีที่สุด
.
5. มะเร็งลำไส้ใหญ่
สารก่อมะเร็งอีกตัวที่จะได้ จากอาหารปิ้ง ย่าง หรืออาหารรมควัน คือสารเฮทเทอโรซัยคลิก เอมีนส์ โดยสารดังกล่าวสามารถทำลายส ารพันธุกรรมหรือที่เรียกว่า ดีเอ็นเอ ที่อยู่ในร่างกาย มีผลต่อการเกิดมะเร็งของลำไ ส้ใหญ่ และมะเร็งกระเพาะอาหารได้ ที่สำคัญสารเหล่านี้ยังสามา รถซึมผ่านไปสู่เนื้อเยื่ออื ่นๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่ อเซลล์ของอวัยวะอื่นๆ ได้อีกด้วย

Powered by MakeWebEasy.com