3 ทหารเสือในน้ำมันกระเทียม  ยุติการปวด และจัดการการอักเสบ

Last updated: 2019-08-14  |  476 จำนวนผู้เข้าชม  | 

3 ทหารเสือในน้ำมันกระเทียม  ยุติการปวด และจัดการการอักเสบ

3 ทหารเสือในน้ำมันกระเทียม 
ยุติการปวด และจัดการการอักเสบ


สาร Diallyl sulfide (DAS), สาร Diallyl disulfide(DADS)
และ สาร Allyl methyl sulfide (AMS)
ที่มีการศึกษาวิจัยค้นพบในน
้ำมันกระเทียม
พบว่า มีคุณสมบัติต้านกระบวนการอั
กเสบที่เกิดขึ้นในร่างกายได
โดยเฉพาะถ้ากระบวนการอักเสบ
เหล่านั้นเกิดขึ้นอย่างเรื้อรัง
จนนำไปสู่การเจ็บป่วยเกี่ยว
กับโรคข้อชนิดต่างๆ ตามมา
เช่น โรคข้อเสื่อม โรคเก๊าฑ์ โรครูมาตอยด์ ร
วมทั้งโรคกระดูกพรุน 

ซึ่งในกระบวนการอักเสบจะมีเอนไซม์ที่เข้ามาเกี่ยวข้อง
ชื่อว่า เอนไซม์ Cyclooxygenase-2
หรือในทางการแพทย์จะเรียกชื่อย่อว่า COX-2
ซึ่งเอนไซม์นี้ละที่จะเปลี่ยนแปลงให้เกิดสาร
ที่ก่อให้เกิดการอักเสบอย่างต่อเนื่องไม่สิ้นสุด
ซึ่งถ้าหยุดหรือควบคุมไม่ได
เอนไซม์ตัวนี้ก็จะปล่อยสารที่ก่อให้เกิดการอักเสบ
ไปทำลายข้อ และเนื้อเยื่อข้อ อยู่ตลอดเวลา
ทำให้เกิดการอักเสบ การบวม และส่งผลให้มีอาการปวดตามมา 

โดยยาแก้ปวดหรือยาแก้อักเสบที่มีใช้ปัจจุบัน
โดยเฉพาะยารุ่นใหม่ๆ ก็จะออกฤทธิ์ในการยับยั้ง
การทำงานของเอนไซม์ตัวนี้ cyclooxygenase-2 หรือ COX-2
เพื่อยับยั้งไม่ให้มีการสร้างสารที่ก่อให้เกิดการอักเสบออกมา
ทำให้กระบวนการอักเสบแบบเรื้อรังไม่สามารถเกิดขึ้นอย่างเรื้อรัง
และไม่ให้ไปเหนี่ยวนำให้มีอาการปวดเกิดขึ้น
ซึ่งเป็นกลไกเดียวกับ 3 ทหารเสือที่อยู่ในน้ำมันกระเทียมนั่นเอง

Powered by MakeWebEasy.com